Information från IFK:s styrelse                                                                                     2017-07-06 

Hej alla ”IFK:are” det som sker nu i vår klubb handlar enbart om ekonomi!

Årets sponsorförsäljning för IFK Luleå har gått sämre än förra året. Vi verkar i en extremt konkurrensutsatt situation med många elitklubbar som tar sin beskärda del av sponsorkakan. Den nya styrelsen har under sina tre första månader genomlyst föreningen och ansträngt sig för att i första hand öka intäkterna. Den strategin och efterföljande aktiviteter har inte gett tillräckliga intäktsökningar. Vi tvingas även att göra kraftfulla åtgärder för att minska föreningens fasta kostnader.

 

Åtgärdsprogram

Följande åtgärder fattade styrelsen beslut om på ett extra styrelsemöte den 27:e juni.

Sportchefsrollen upphör i föreningen. Det sportsliga ansvaret tas över av ett nytt ”sportråd”. Styrelsen kommer fatta beslut efter dialog med bland annat tränarkollektivet gällande hur sammansättningen ska se ut samt vem som blir sammankallande och kontaktperson gentemot spelare.

Sportrådets medlemmar skall förutom tränarrepresentationen arbeta ideellt.

Dialog pågår gällande pensionsavgångar under hösten.

Vi minskar kansliets lokaler. Uppsägning från 1/7 (enligt tidigare beslut).

 

Övrigt

Med support från arbetsförmedlingen börjar en ny kanslist jobba i slutet av augusti. Vi kommer även fortsätta söka säljare till vår ”marknadsavdelning”. Det blir fullt fokus på att fortsätta jaga intäkter resten av året.

Det är med tungt sinne som styrelsen fattar beslut och verkställer. Vi vet att detta drabbar kollegor som brinner för IFK Luleå men vi har tyvärr inget val i dagsläget. Det är nu vi prövas som förening och måste hjälpas åt för att klara av framtida verksamhet. 

 

Styrelsen gm ordförande

 

Nicklas Larsson

Kommentarer inaktiverade.