Rainball

RAINBALL – för allas lika värde!

I en unik satsning vill IFK Luleå samla näringsliv och samhälle för att verka för allas lika värde.  Nu lanserar vi ett  samarbete mellan IFK Luleå och några av våra partners samt organisationen Friends som ska verka mot mobbning. Projektet är döpt till ”Rainball”. Det är självklart att utifrån vår värdegrund och vårt fokus på ungdomar ta oss an frågan. Av den totala intäkten skänks 15 % direkt till Friends.

Vi vill vara med och kanalisera företags engagemang för ungdomars utveckling även utanför fotbollsplanen. Rainball går i mångfaldens sex regnbågsfärger och kommer att manifesteras via en flerfärgad fotboll.

En långsiktig satsning

Tanken är att dels dela ut en Rainball till alla involverade sponsorer som manifesterar  projektet och som kan pryda företagets lokaler. Vi ser satsningen som långsiktig och kommer att utveckla konceptet löpande.

Rainball skylt 2

Tack för att ni valt att samarbeta med oss, IFK Luleå är väldigt tacksamma och ser med stor tillförsikt på detta projekt. Tack vare Ert engagemang så kan vi i ett första skede starta upp samarbetet med Friends på riktigt och vi kommer kunna erbjuda vår aktiva, spelare och ledare, Friends idrottsutbildningar. Alla är vinnare med främjande insatser för ett positivt idrottsklimat och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. Friends idrottsutbildningar kommer ge föreningen verktyg i detta arbete och riktar sig till föreningsansvariga, ledare, vårdnadshavare och idrottande barn och ungdomar.

Detta är kort vad utbildningarna kommer innehålla.

Kartläggningsenkät

Webbaserade enkäter för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel, trygghet och attityder i föreningen. Enkäterna riktar sig till aktiva mellan 11–18 år samt till alla ledare i föreningen. Resultatet visar bland annat förekomsten av kränkningar, stämning och hur ledarna upplever trygghetsarbetet i föreningen.

Kartläggningspresentation (1, 5 h)

Vi går igenom föreningens kartläggningsresultat tillsammans med föreningsansvariga och lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet i föreningen utifrån kartläggningen.

Ledarutbildning 1 (2, 5 h)

Ledarutbildningen vänder sig till alla barn- och ungdomsledare i föreningen. Vi förklarar och problematiserar kring ledarskap, gruppklimat och kränkningar inom idrotten. Utbildningen syftar till att ge ledarna kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att ta fram konkreta åtgärder i det förebyggande arbetet mot kränkningar och utanförskap.

 

Föräldrakväll:

Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera sin egen, andra vårdnadshavares och föreningens roll i det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkningar.

Föreläsningen varvas med diskussion om hur man kan vara en positiv aktör samt vad man som vårdnadshavare kan göra för att stötta barn som utsätts eller utsätter andra för kränkningar.