Fotboll i grundskolan – en certifierad skola står för kvalitetssäkring, samverkan och utveckling.

Örnässkolan startar till höstterminen 2016 en idrottsprofil med basket och fotboll. För fotbollsutbildningen ansvarar IFK Luleå. Detta innebär att eleverna som väljer fotbollsklass får ämnet fotboll på schemat minst två gånger i veckan.

Syftet med ämnet fotboll är att:
– ta tillvara på fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll
– ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand
– eleven lär sig att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning
– eleven verkar för Fair Play på hela skolan

För mer frågor kontakta:

IFK Luleås kansli på info@ifklulea.se

Bild2