Föreningen

Vi gör det för varandra, för Luleå och för hela samhället. 

Alla mår bättre av idrott, och vi är övertygade om att det ideella föreningslivet är det bästa sättet att idrotta. Vi vill bidra till att så många som möjligt får möjligheten att träna och tävla i en ideell förening av högsta kvalitet, och att få största möjliga nytta och glädje av idrotten i sina liv. Dessutom vet vi att föreningsidrott minskar segregation och samhällsklyftor och är en stark kraft för demokrati och samarbete. Vi är helt säkra på att ju fler som idrottar och engagerar sig ideellt i IFK Luleå, desto bättre mår enskilda individer såväl som Luleå och hela samhället. 

Vi gör det på rätt sätt och vi värdesätter varandra. 

Vi vet att när vi bygger en jämställd förening med stabil ekonomi och tydliga beständiga värderingar, så kommer de idrottsliga framgångarna att komma. Det är viktigt för oss att vår verksamhet bedrivs med respekt för allas olikheter, och att vi ser och stöttar varandra i såväl individuella som gemensamma utmaningar och ansträngningar. Vi tar tillvara på de som lägger sin fritid och energi på att driva vår verksamhet framåt, och vi skapar de bästa förutsättningar för en långsiktig hållbar förening och en livslång fotbollsglädje för våra medlemmar. 

 

Vi är Norrbottens starkaste fotbollsförening, med sekellånga rötter och rikstäckande gemenskap.  

Vi är den största fotbollsföreningen i Luleå med en över 120 år lång historia, och ska vara ett föredöme för fotbollen i norra Sverige. Vi har samarbeten med kommun, näringsliv och andra föreningar för att gynna fotbollen, och att vi är en IFK-förening ger oss en gemenskap som sträcker sig över hela Sverige. Vi hör hemma i svensk elitfotboll, och med grunden i en stabil och välmående förening är vi snart där igen med både dam- och herrlag.

Föreningen 1

Välkommen till vårt kansli!

IFK Luleå styrs av medlemmarna och du är alltid välkommen att besöka vårt kansli på Kaserngatan 3, 974 42 Luleå. Vi ser fram emot att träffa dig!