SAMHÄLLSNYTTA

SAMHÄLLSNYTTA 1

SROI OCH SVENSK FOTBOLL

Ofta pratar vi om fotbollens betydelse i mjuka värden, fotboll förenar och engagerar. Att omvandla fotbollens betydelse för samhället sett till siffror har varit svårare, fram tills nu.

Den här studien är oerhört värdefull – den gör att beslutsfattare kan känna en trygghet i att pengar som satsas på bättre förutsättningar för fotbollen ger betydligt större värden tillbaka till samhället. Den visar tydligt fotbollens positiva påverkan på bland annat samhällsekonomi och folkhälsa. Förhoppningsvis kommer studien att leda till en ökad vilja att investera så vi från Svensk Fotboll kan fortsätta utveckla vår verksamhet och att ännu fler tjejer och killar kan spela fotboll.

IFK LULEÅS SAMHÄLLSNYTTA

IFK Luleå skapar betydande samhällsnytta genom sin breda verksamhet. Med 475 barn och ungdomar, aktiva i mer än 35 lag som genomför mer än 1400 aktiviteter, ledda av drygt 100 utbildade ledare, tar vi ett stort samhälls- och hälsoansvar. Vår värdegrund och ungdomspolicy säkerställer att verksamheten bedrivs med hänsyn till individens bästa och ger alla möjlighet att utvecklas i sin takt. Vi skapar en välkomnande, positiv och sund miljö som i sin tur skapar medborgare som bidrar till samhällets bästa.

Hälso- och sjukvårdsbesparingar

0
KR

Breddfotbollen bidrar till ett hälsosammare samhälle med stora sjukvårdsbesparingar som följd och färre sjukdomsfall av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ Il, bröst- och tjocktarmscancer samt minskad psykisk ohälsa.

Ekonomi

0
KR

De direkta ekonomiska effekterna kommer huvudsakligen från investeringar i anläggningar och deltagarutgifter, samt skapandet av arbetstillfällen kopplade till breddfotboll och byggindustrin.

Arbeten

0
ST

Värdet av ideellt arbetade timmar inom breddfotbollen.

Socialt värde

0
KR

Varav - Ideellt arbete

0
KR

De sociala effekterna av breddfotbollen baseras på minskad brottslighet, bättre förhållanden för unga, utbildning och ideellt arbete.