jörgen_eriksson

Ny ordförande och nya styrelseledamöter – ekonomin i balans

Vid IFK Luleås årsmöte som hölls onsdag 4 mars, valdes Jörgen Eriksson till föreningens nya ordförande. Samtidigt avtackades den avgående ordföranden Lennart Ohlsson för gott arbete. De senaste åren har det varit prioritet på att få ordning på ekonomin. Det har föreningen lyckats bra med. Årsbokslutet visar på ett positivt resultat med ca 1.6 mkr.  

Mötet öppnades av avgående ordförande Lennart Ohlsson. Till ordförande för mötet valdes LSK:s ordförande Bengt Augustsson. Sekreterare blev Hans Enström.

Verksamhetsberättelsen delades upp i tre delar. Först redovisade fd sportchefen, Per Nyström Jensen sin syn på den framgångsrika säsongen 2019 för herrlaget. Herrlaget vann som bekant division 2 men gjorde dessutom bestående insatser i Svenska cupen genom att besegra Umeå FC samt pressa Hammarby IF på hemmaplan.

Därefter berättade Peter Åberg som varit ansvarig för akademin om sin syn på 2019. Akademin är på väg att utvecklas mer och föreningen har tagit stora steg för att satsa mer på en kvalitativ akademi.

Avslutningsvis berättade Johanna Augustsson och Monika Visser om unga IFK och särskilt kan nämnas att IFK Luleå är Norrbottens största barn- och ungdomsförening sett till antal aktiva spelare, flicksidan fortsätter att växa starkt och inom en snar framtid kommer IFK Luleå återigen att ha ett damlag.

Revisor Thomas Taavo presenterade årsbokslutet som visar att föreningen gör ett positivt resultat på ca 1.6 mkr. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade att välja Jörgen Eriksson som ny ordförande i IFK, i enlighet med valberedningens förslag. Dessutom valdes Lars-Åke Engström, Mats Olausson och Christer Andersson in i styrelsen. Peter Åberg, Robert Espling och Anna Öqvist hade aviserat att de lämnar styrelsen. Det innebär att styrelsen 2020 består av:

  • Jörgen Eriksson
  • Ingemar Ek
  • Göran Widén
  • Hans Boman
  • Monika Visser
  • Johanna Augustsson
  • Lars-Åke Engström
  • Mats Olausson
  • Christer Andersson

Valberedningen fick förnyat förtroende där Hans Eriksson, Jörgen Enman och Eje Eriksson ingår. 

”Jag vill tacka avgående ordförande Lennart Ohlsson, Peter Åberg, Per Nyström Jensen, Anna Öqvist och Robert Espling för ett fantastiskt arbete med att få IFK Luleå till var föreningen är idag. Samtidigt känner jag en stolthet, glädje och inspiration att fortsätta resan med att utveckla IFK Luleå på alla plan”

Kommenterade Jörgen Eriksson efter mötet.
Dela detta inlägg:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email