ifk-logo-transparent3

Riktlinjer avseende Corona

Spridningen av Covid-19 har fått stora konsekvenser för vårt samhälle. Detta innebär såklart en stor utmaning och en hel del förändringar för vår förening.  Vi har stor förståelse för att virusets spridning skapar oro och osäkerhet i hur gemene man ska agera i olika situationer.  Det är viktigt att vi hjälps åt och tar ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. IFK Luleå följer Folkhälsomyndigheten (FHM) och Svenska fotbollsförbundets (SvFF) rekommendationer och vi uppdaterar oss löpande om nuläget.

Det rådande läget innebär en del förändringar för vår förening. Dessa redogör vi för nedan.

Träningar och matcher

Rekommendationen från SvFF och FHM är att vi ska fortsätta att bedriva träningsverksamhet. Detta bedöms ur ett folkhälsoperspektiv vara viktigt. Det är dock av stor vikt att träningen bedrivs på ett sätt som minimerar risken för spridning av Covid-19. Vi ska i största möjliga mån bedriva träning utomhus men då det inte är möjligt kan vi träna inomhus. För de yngre lagen som ännu inte startat upp verksamheten rekommenderar vi att de skjuter fram starten till efter påsk.  Detta med förhoppning om att träningen då kan bedrivas utomhus.

Förhållningsregler som ska följas i samband med idrottsaktiviteter:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, stannar hemma
 • Alla byter om hemma före och efter aktiviteter
 • Ingen delar vattenflaskor
 • Alla har en god handhygien
 • Anhöriga uppehåller sig inte i träningslokalen, detta för att minska antalet personer på plats.

Vid träning i Arcushallen ska kommunens särskilda förhållningsregler följas. https://www.lulea.se/uppleva–gora/idrott-och-motion/arenor-och-sporthallar/arcushallen.html

Träningsmatcher kan spelas om de uppfyller FHM:s och SvFF:s rekommendationer.  Matcharrangören ska alltid beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, bl.a. följande:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Undvika längre resor.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter match.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.
 • Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

Herrarnas seriepremiär i Ettan Norra har, enligt tidigare uppgift, blivit framflyttad till 21 maj. 

För våra Akademilag är seriestarten framskjuten. Senast 15 april ska SvFF komma med besked om nytt datum för seriestart. För barn- och ungdomsserier väntas besked från Norrbottens Fotbollförbund (NFF) under vecka 15 (6 – 9 april).

Möten

SvFF avråder från alla typer av möten och sammankomster som inte är direkt verksamhetskritiska. Unga IFK:s kick-off, som skulle ha anordnats 22 mars, har sedan tidigare skjutits fram och i dagsläget finns inget nytt datum inbokat. Det är vår starka rekommendation att föräldramöten skjuts fram alternativt anordnas digitalt.

Kansliet

Vårt kansli håller öppet som vanligt men vi uppmanar dig som har förkylningssymtom att inte besöka oss. Vi har inget kontorsnummer men kansliet nås på E-post info@ifklulea.se

Föreningen Gamla IFK

Då föreningen Gamla IFKs medlemmar främst besår av medlemmar som tillhör riskgruppen över 70 år är deras träffar inställda tills vidare.

Stöd lokala företag

Vi vill uppmana er alla att stötta våra lokala samarbetspartners genom denna tuffa period. Utan våra samarbetspartners – inget IFK Luleå. Du hittar dem här: https://www.ifklulea.se/partners/

Situationen för föreningen

Det är ett ovisst läge som föreningen befinner sig i. Vi vet i dagsläget inte hur säsongen kommer att bli. Vi planerar för att föreningens lag ska kunna bedriva träning, spela matcher och cuper, men stor ovisshet finns. Vi har ungdomslag som planerat att delta i turneringar som Gothia Cup och Piteå Summer Games och vi inväntar besked från arrangörerna.

Föreningen har fram till idag fått ställa in Fritz Olssons Cup vilken förutom att den är Luleås bästa sätt att kicka igång ungdomssäsongen även är en viktig inkomstkälla för föreningen. Vi har även fått ställa in en rad träningsmatcher för Herrlaget och serier är framflyttade. Våra samarbetspartners har en enormt svår ekonomisk situation. Sammantaget bidrar detta till ett tufft läge rent ekonomiskt som kommer att påverka verksamheten.

Vi vet inte exakt hur detta kommer att landa för oss, men vi kan konstatera att innevarande år, och som det verkar även 2021, blir tuffa år. Vi är dock beredda att kämpa.  På olika håll i föreningen arbetar vi stenhårt för att hitta möjliga besparingar och alternativa inkomstkällor.

Styrelsen är väl införstådd med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. IFK Luleå kommer därför att löpande hålla sig uppdaterad när Folkhälsomyndigheten eller SvFF kommer med förändrade rekommendationer, se Folkhälsomyndighetens samt Svenska fotbollsförbundets hemsidor för mer information:

https://www.svenskfotboll.se/nyheter/serier/2020/3/riktlinjer-med-anledning-av-coronautbrottet/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

IFK Luleås styrelse

Dela detta inlägg:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email